هیدروکربن‌ها

هیدروکربن‌ ها

هیدروکربن‌ ها (hydrocarbons)به ترکیباتی اطلاق می‌شود که فقط شامل دو عنصر هیدروژن و کربن باشند. این ترکیبات از اجزای تشکیل دهنده نفت خام و گاز طبیعی هستند و به دو دسته اصلی آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند. این ترکیبات در سوخت‌ها، روان‌کننده‌ها و همچنین مواد خام پلاستیک‌ها،‌ فیبرها، مواد منفجره و مواد شیمیایی صنعتی استفاده می‌شوند. هیدروکربن‌ها به وفور در طبیعت یافت می‌شوند. علاوه بر سوخت‌های فسیلی، در درختان و گیاهان نیز وجود دارند. به عنوان مثال این مواد به صورت رنگ‌هایی با نام کاروتن در هویج و برگ‌های سبز وجود دارند. ساختار بسیاری از هیدروکربن ها به نوع پیوندهای اتم‌های سازنده‌ آنها وابسته است.

 در قرن نوزدهم، دانشمندان هیدروکربن ها را بر اساس منشأ و خواص، به دو دسته آلیفاتیک‌ها و آروماتیک‌ها تقسیم کردند. هیدروکربن های آلیفاتیک خود به آلکان‌ها، آکین‌ها، سیکلو آلکان‌ها و موارد دیگر تقسیم می‌شوند. نفت و گاز طبیعی ﻣﻨﺒﻊ صنعتی آلکان‌ها است. همچنین زغال سنگ از منابع مهم دیگر آلکان‌ها است.

واژه آروماتیک به معنی خوشبو است و هیدرو کربن آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ای از هیدروکربن ها  ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ دارند.  آروماتیک‌ها دسته وسیعی از ترکیبات را تشکیل می‌دهند که بنزن و مشتقات آن از جمله آن ها است. هیدروکربن‌های آروماتیک یک حلقه بنزنی سیر نشده ولی بسیار پایدار دارند و اغلب مانند یک ترکیب سیرشده عمل می‌کنند.

محصولات شرکت